Category Archives: Savci

Hroch obojživelný – Hippopotamus amphibius

hippo-278517_640Do řádu sudokopytníků patří zajímavá čeleď hrochovitých, která se tvarem těla i způsobem života od ostatních příslušníků tohoto řádu značně liší. Neodborníkovi se nezdá ani dost pravděpodobné, že by hroch obojživelný, vážící i přes 2 tuny, patřil do stejného řádu jako srnec nebo jelen. Continue reading

Rejsek obecný

rejsek1Téměř každý typ lesa od nížin až po vysokohorské oblasti, hustě zarostlé břehy vodních toků, zahrady, polní lesíky i louky hostí řadu drobných obratlovců, kteří připomínají tvarem těla i zbarvením srsti myši nebo hraboše. Continue reading

Sysel obecný – Citellus citellus

sysel obecnýPosadíte-li se někdy na kraji pastviny, vyprahlé stráně nebo neplodné půdy (znám jedno takové travnaté letiště pro letecké modeláře), zůstanete klidně sedět, začne brzy tato zdánlivě pustá krajina ožívat. Continue reading

Šimpanz učenlivý – Pan troglodytes

šimpanzChování zvířat, ať se nám někdy zdá jakkoli podivuhodné a důmyslné, je pouze neuvědoměle pudové jednání, dědičné a zdokonalované z generace na generaci. Šimpanze miluji – a co vy?  Continue reading